همین اصل در مورد پیدا کردن علایق نیز صادق است. اگر خودتان را متقاعد کرده اید که پیدا کردن علایق شما سخت است، یا این که برای شما اتفاق نخواهد افتاد چطور می‌توانید انتظار داشته باشید که این کار را انجام دهید.